Kärest pitäen - hanke paikallisen käsityökulttuurin tallentamiseksi ja elvyttämiseksi 2017-2018

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on saada talteen ja välittää vanhoja työtapoja mahdollisimman monipuolisesti. Työtapojen kuvaukset taltioidaan sekä haastattelujen pohjalta tehtyinä kirjallisina kuvauksina että mahdollisuuksien mukaan av-materiaalina. Näiden lisäksi käytetään mm. arkistoaineistoa ja aiemmin tehtyjä haastatteluja. Sekä haastattelut että kuvamateriaali tallennetaan Käsityömuseo Miilan arkistoon, joten aineisto on esimerkiksi saavutettavissa hankkeen jälkeenkin.
Hankkeen aikana taltioidun materiaalin pohjalta tuotetaan julkaisu sekä näyttelysuunnitelma toteutettavaksi osana Käsityömuseo Miilan seuraavaa perusnäyttelyä. Tavoitteena on nostaa esille (varsinaissuomalaisen) käsityön muotoja eri ajoilta. Sekä julkaisussa että näyttelysuunnitelmassa käsitöiden vaiheita esitellään kuvin ja sanoin, näyttelyssä myös konkreettisten esineiden avulla.

Hankkeen toisena päätavoitteena on vaikuttaa Paimio-tietoisuuteen positiivisesti sekä tuoda Paimion matkailuun uutta tarjontaa. Samalla tuotetaan paimiolaisille käsityöyrittäjille perinteisiin pohjautuvaa materiaalia, jota voidaan kierrättää moderniksi paimiolaiseksi tuotteeksi. Kierrätys on teemana mukana koko hankkeessa: ideoiden kierrätyksestä aina materiaalien uudelleen hyödyntämiseen.

Näkyvimpiä hankkeen tavoitteista ovat erilaiset tapahtumat. Käsityötä koskevan muistitiedon keräämiseksi järjestettävät muisteluhetket ovat tiedon tuottamisen lisäksi ikäihmisten virkistyshetkiä. Aineiston koonnissa myös käsityöläisten tapaamiset mm. tapahtumien yhteydessä luovat monesti yksin ammattiaan harjoittaville käsityöläisille sosiaalisia kontakteja.
Tietoa välittävät tapahtumat, esimerkiksi kurssit ja luennot, ovat avoimia tapahtumia, joissa esitellään ja opetellaan mm. perinteisiä käsityömenetelmiä ja niiden hyödyntämistä uusien tuotteiden suunnittelussa. Tapaamisten ja tapahtumien avulla perinteisen käsityön merkitystä elävöitetään osaksi nykypäivää.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 61 920 euroa.

Organisaatio
Hanke aloitetaan alkuvuodesta 2017. Hankkeen valmistelevista tehtävistä vastaa ja hankepäällikkönä toimii suunnittelija Laura Lankinen. Hankkeeseen palkataan hankekoordinaattori. Palkattu työntekijä työskentelee osa-aikaisena. Käsityömuseo Miilan ystävät sekä muut vapaaehtoiset osallistuvat hankkeen toteuttamiseen mm. avustamalla tapahtumien järjestämisessä. Heidän työpanoksensa lasketaan talkootyönä hankkeen omarahoitusosuuteen.
Hankkeen toteutusvaiheessa hanketyöntekijän ja -päällikön tukena toimii työryhmä. Työryhmään kuuluvat hankepäällikkö, hankekoordinaattori, Lyyli Tuomolan Säätiön hallituksen edustajat 1-2 henkilöä sekä paikallinen käsityöyrittäjien edustaja.

Aikataulu
Varsin Hyvän hallitus on kokouksessaan 24.2. hyväksynyt hankkeen. ELY:n lopullista päätöstä odotellaan vielä.

Hanke alkoi 1.3. ja päättyy 31.12.2018.

 

Lisätietoja hankkeesta hankepäällikkö Laura Lankinen

p. 050 523 4632

tuomola(at)paimio.fi

                 

Käsityömuseo Miila
Kirjakuja 2
21530 Paimio
Finland
(+358) 2 474 5109

Nyt voi maksaa myös kortilla!

 

Tällä viikolla
avoinna:

ke-to

klo 11-17.30

 

juhannuksena suljettu!

 

Hyvää Juhannusta!